Közgyűlés

MEGHÍVÓ

a Független Előadó-művészeti Szövetség

(1155 Budapest, Bulcsú utca 44.)

közgyűlésére

 

Kedves Tagság!

2017. október 9-én (hétfőn) 16:00-ra közgyűlést hív össze a FESZ elnöksége. 

Megjelenésedre feltétlenül számítunk!

A közgyűlés helye:

JURÁNYI Produkciós Közösségi Inkubátorház - Kamaraterem

1027 Budapest, Jurányi u. 1./I. em. 

Figyelem! A közgyűlést nem a FESZ székhelyére hívjuk össze!

 

Amennyiben a jelenlévők száma nem éri el a határozatképességhez szükséges létszámot, az elnökség a megismételt közgyűlést ugyanerre a helyre, és ugyanezzel a napirenddel 2017. október 9-e 16:30-ra hívja össze. Ez a megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

A közgyűlés nyilvános.

 

Gyertek el minél többen, mert szeretnénk csinálni egy csoportképet az új honlapra!

 

közgyűlés napirendi pontjai:

 
1. 2018. évi Működési Pályázat kuratóriumi tagjaira vonatkozó javaslat.
 
Az elnökség javaslata a Színház I. kategóriában: Zubek Adrienn, Lőrinczy György, Török Ákos (Cziboly Ádám tavaly jelezte, hogy idén már nem vállalja.)
Az elnökség javaslata Táncművészet kategóriában: Kenesei Edina, Kovács Gerzson Péter, Szalai Miklós, Török Jolán
 
2. Honlap prezentáció.
Elkészült a FESZ új honlapja, amelynek újdonsága, hogy a tagok általuk kezelt saját profillal is rendelkeznek. Aki tud, hozzon magával laptopot, hogy meg tudjuk együtt nézni az új honlap működését.
 
3. Tisztújítás előkészítése.
Az elnökség mandátuma 2018. február 28-án lejár. Az új elnökség megválasztására pedig a következő közgyűlésen, várhatóan 2017 decemberében fog sor kerülni. 
 
4. Tájékoztatás a szervezeti változásokról.
 
5. Elnökség beszámolója.
 
6. Tájékoztató az Imre Zoltán pályázati kiírásról.
 
7. Egyebek
 

A Szövetség tagjainak kötelezettségei: részt vesznek vagy írásos meghatalmazás útján képviseltetik magukat a közgyűlésen. Kérjük, hogy a meghatalmazást a közgyűlés előtt küldjétek el a fesz2012@gmail.com címrevagy a meghatalmazott hozza magával a közgyűlésre.

 

FONTOS! Küldjetek egy visszaigazolást (válasz e-mailt) arról, hogy megkaptátok a meghívót! Törvényi szabályozás miatt szükséges.

 

A meghívó teljes szövege mellékelve.

A meghatalmazás mellékelve.

 

Üdvözlettel

 

az Elnökség

Erdélyi Adrienn, Imely Zoltán, Nagy Zoltán, dr. Rihay-Kovács Zita