MEGHÍVÓ A FESZ KÖZGYŰLÉSÉRE

MEGHÍVÓ

a Független Előadó-művészeti Szövetség

(1155 Budapest, Bulcsú utca 44.)

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

 

Kedves Tagok!

 

Az Elnökség 2018.OKTÓBER 29-én (HÉTFŐN) 16:30- ra közgyűlést hív össze.

Minden tagunk részvételére számítunk. (Aki távközlési eszköz útján kíván/tud csatlakozni, jelezze.)

A közgyűlés helyszíne:

STÚDIÓ K Színház

IX. Ráday u. 32.

Figyelem! A közgyűlést nem a FESZ székhelyére hívjuk össze!

 

Amennyiben a jelenlévők száma nem éri el a határozatképességhez szükséges létszámot, az elnökség a megismételt közgyűlést ugyanerre a helyre, és ugyanezzel a napirenddel 2018. október 29-én 17 órára hívja össze. Ez a megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés nyilvános.

 

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai

  1. Tájékoztatás a TAO-támogatási rendszert, a kulturális intézményrendszert érintő változásokról, a 2019. évi működési pályázat előkészítéséről
  2. Beszámoló a közfoglalkoztatási program alakulásáról
  3. Beszámoló a Minekmentoda projektről
  4. Egyebek

 

A Szövetség természetes személy tagjai személyesen vagy meghatalmazottjuk útján, jogi személy tagjai a törvényes képviselőjük vagy annak meghatalmazottja útján képviseltetik magukat a közgyűlésen. Kérjük, hogy a meghatalmazást a meghatalmazott hozza magával a közgyűlésre.

 

A meghívó kézbesítésétől, illetve közzétételétől számított 2 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A közgyűlésen a meghirdetett napirendben szereplő kérdésekről lehet határozni, kivéve, ha a közgyűlésen minden szavazásra jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés tárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.         

 

 

 

Budapest, 2018. október 16.

 

 

 

                                                                                   az Elnökség

                                                           Erdélyi Adrienn, Imely Zoltán, Nagy Zoltán