A kultúra nemzeti alap

Kedves kollégák, kedves nézők, kedves barátaink!

A tegnapi felemelő este olyan ritka szakmai és társadalmi összefogás eredménye, amilyenre vélhetően mindnyájan régóta vágytunk. Este hatig több mint ötvenezren írták alá petíciónkat a kultúra szétverése ellen, a szabad színházért és a független kultúráért szervezett tüntetésen pedig mintegy tizenháromezren tartottatok velünk. Köszönjük.

Manapság ritkán tapasztalhatjuk, hogy az apátia helyét átveszi a lelkesedés, hogy az emberek a választáson túl is élnek a demokrácia eszközeivel és intenzív tiltakozással fejezik ki nemtetszésüket, ha mindenféle szakmai és társadalmi egyeztetés nélkül próbálnak a fejük felett dönteni. Köszönjük.


A FESZ nyílt levele Kásler Miklós miniszter úrnak

A Független Előadó-művészeti Szövetség nyílt levélben fordul a kultúráért felelős miniszterhez 

A nyílt levelet itt közöljük:

A FÜGGETLEN ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG

NYÍLT LEVELE

PROF. DR. KÁSLER MIKLÓS MINISZTER ÚRHOZ

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

Az artportal.hu tegnap éjjel megjelentetett cikke meg nem erősített információk alapján ír a Kormány törvénymódosítási terveiről, amelyek a teljes előadó-művészeti szakmát érintik - a legkisebbektől a legnagyobbakig.

 

Kérjük Miniszter Urat, hogy kizárólagos illetékesként a cikk feltevéseit határozottan és haladéktalanul cáfolni szíveskedjen.

 

Feltételezve, de nem megengedve, hogy az említett cikk mögött mégis valóságos kormányzati tervek húzódnak meg, azonnali szakmai egyeztetést követelünk.

· Nem értünk egyet a minősítéssel nem rendelkező, köztük a független színházak számára kiírt, működési célt szolgáló pályázat megszüntetésével, mert ez a teljes független szféra ellehetetlenüléséhez vezet, ami teljességgel elfogadhatatlan.

· Nem értünk egyet azzal, hogy a kultúra és a művészet maradék önigazgatását biztosító, bár függetlenségét 2016 óta csak korlátozottan gyakorolni tudó Nemzeti Kulturális Alapot előzetes szakmai egyeztetés és indoklás nélkül egyetlen tollvonással megszüntesse.

· Nem értünk egyet azzal, hogy valamennyi önkormányzati színház igazgatói pályázata felől egymaga döntsön, mert szakmailag semmi nem indokol egy ilyen kitüntetett felelősséget.

· Nem értünk egyet azzal, hogy létrejöjjön a "kultúrstratégiai tanács", mert kompetencia híján kizárólag politikai szempontokat lesz képes érvényesíteni a támogatások elosztásánál - az összeférhetetlenséget meg sem említve.

Szeretnénk emlékeztetni Miniszter Urat, hogy a fenti tervek - ha van bármi valós alapjuk - mindössze (sic!) a jelenlegi struktúra elbontását és az elosztható források további központosítását szolgálhatják. A szellem és a művészet önállósága és kifejezési formáinak ügye soha nem minisztériumi íróasztalok mellett dőlt el, az adófizetők forintjai elosztásának mikéntje viszont egyértelműen az Ön személyes, az annalesekben is rögzítésre kerülő felelőssége.

 

Mielőbbi válaszát várva maradunk tisztelettel:

 

a Független Előadó-művészeti Szövetség Elnöksége

 

Budapest, 2019. december 4.

 


MEGHÍVÓ A FESZ TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉRE

Az Elnökség 2019. december 5-én (csütörtökön) 16 órára közgyűlést hív össze.

 

A közgyűlés helyszíne:

JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ

1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.

LABOR 2. emelet

 

Figyelem! A közgyűlést nem a FESZ székhelyére hívjuk össze!

 

Amennyiben a jelenlévők száma nem éri el a határozatképességhez szükséges létszámot, az elnökség a megismételt közgyűlést ugyanerre a helyre, és ugyanezzel a napirenddel 2019. december 5-én 16:30-ra hívja össze. Ez a megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés nyilvános.